04433464813
گونش صنعت

ثبت شکایات

جهت ثبت شکایت می توانید با شماره تماس :

۰۹۱۴۳۴۱۸۱۷۷

تماس حاصل فرمایید یا به آدرس

دفترمرکزی: آ.غ- ارومیه -بهداری -خیابان میر داماد شماره ۲۵ – کدپستی: ۵۷۱۷۱۶۳۸۱۴

در ساعت ۹ صبح الی ۲ بعد ظهر مراجعه نمایید