04433464813
گونش صنعت

عیب یابی وکدخطای پکیج

کدخطای پکیج بوش مدل کامفورت(گونش صنعت)

کدخطای پکیج ناوین (گونش صنعت)

کدخطای پکیج e.c.a کانفئوپلاس (گونش صنعت)

کدخطای پکیج یونیکال (گونش صنعت)

کد خطاهای پکیج  بوتان (گونش صنعت)

کد خطابایماک .لامبرت .نوتا .استانبول (گونش صنعت)

کد خطای پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ 

کد خطا مدل پکیج  مفهوم کد خطا
۴۰ – ۳۰ CF & FF برد الکترونيک معيوب است.
۸۰ CF & FF ترموستات حدی ۱۰۵ °c عمل کرده است. (قطع است)
۷۰ CF & FF پکيج بيش از حد گرم شده است. (بالاتر از ۸۹ °c و کمتر از ۱۰۵ °c )
۸۰ – ۷۰ CF & FF عيب شعله يابی (يون) حين کار
۸۰ – ۶۰ CF & FF يخ زدايی با پمپ روشن

www.gunashsanat.com

۷۰ – ۶۰ CF & FF يخ زدايی با مشعل روشن
۸۰ – ۵۰ CF & FF ترميستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.(مدار آن باز است)
۷۰ – ۵۰ CF & FF ترميستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.(اتصال کوتاه است)
۸۰ – ۷۰ – ۵۰ CF & FF ترميستور مدار شوفاژ اشکال دارد.(مدار آن باز است)
۶۰ – ۵۰ CF & FF ترميستور مدار شوفاژ اشکال دارد.(اتصال کوتاه است)
۸۰ – ۷۰ – ۴۰ CF & FF ترموستات حدی ۱۰۵ °c قطع کرده است ولی دمای اندازه گيری شده توسط ترميستور طبيعی است.
۷۰ – ۴۰ CF & FF پرشرسوئيچ آب در وضعيت قطع می باشد.(مدار آن باز است )
۸۰ – ۴۰ CF نشت دود به محيط (ترموستات دودکش قطع است)
۸۰ – ۶۰ – ۴۰ FF فن روشن است اما پرشرسوئيچ هوا در وضعيت قطع می باشد.
۷۰ – ۶۰ – ۴۰ FF فن خاموش است اما پرشرسوئيچ هوا در وضعيت وصل می باشد.

پکیج رادیانت-گونش صنعت

کد خطا مفهوم کد خطا
E01 عدم تشکيل يا تشخيص شعله
E02 افزايش دمای گرمايش به بيش از ۹۵ °c (فعال شدن کليد حرارتی)
E03 فعال شدن پرشر سوئيچ دود
H20 افت فشار آب مدار گرمايش-گونش صنعت
E05 اشکال در NTC شوفاژ-Gunashsanat.com
E06 اشکال در NTC آبگرم مصرفی
E14 انسداد دودکش يا اشکال در پرشرسوئيچ دود
E17 مدلار کردن شير گاز
E18 نقص در مدار گرمايش
E21 خطا در برنامه ريزی پارامترها و يا از بين رفتن حافظه (خطای داخلی برد)
E22 خطا در برنامه ريزی پارامترها و يا از بين رفتن حافظه (خطای داخلی برد)
E35 خطا در حسگر شعله
E40 خرابی منبع تغذيه برد
F08 خطای يخ زدگی در مسير گرمايش
F09 خطای يخ زدگی در مسير مصرفی

کد خطای پکیج بوتان (مدل CV424S )

کد خطا مفهوم کد خطا
E1 عدم تشکيل شعله (شير گاز، جرقه زنی، حسگر) پس از ۳ مرتبه جرقه زنی
E2 قطعی، خرابی يا عمل کردن کليد حرارتی
E3 اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (پس از ۲ دقيقه )
E4 خطای مدولاتور شير گاز
E5 گونش صنعت -قطعی NTC مدار گرمايش
E6 قطعی NTC آبگرم مصرفی
E7 وصل بودن پرشر دود قبل از روشن شدن شعله
E8 اشکال در حسگر دمای محيط خارجی
E9 رسيدن دمای گرمايش به بالای ۹۵ °c
E13 اشکال نرم افزاری برد-گونش صنعت
E15 اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (تا ۲ دقيقه)
E17 قطعی، خرابی يا عمل کردن ترموستات دود
E25 يخ زدن مبدل اصلی-www.gunashsanat.com
E27 اشکال در کليد حداقل فشار آب
E29 اشکال در برق رسانی به شير گاز
E99 عدم تشخيص فن دار بودن يا بدون فن

کد خطای پکیج لورچ (مدل آریان-دومبدل)

کد خطا مفهوم کد خطا
E1 انجام نشدن اشتعال
E2 عملکرد سوئيچ فشار هوا
E3 ترميستور سيستم گرمايش
E4 ترميستور آب مصرفی
E5 خطای مدولاتور شير گاز
E6 افزايش دمای آب سيستم گرمايشی
E7 خطای سوئيچ فشار هوا
E8 کاهش فشار آب سيستم گرمايش
E9 عملکرد کليد حرارتی حد
E10 افزايش فشار آب سيستم گرمايش
E13 خطای برد الکترونيکی
E15 خطای موقت عملکرد سوئيچ فشار هوا
E16 & E99 خطای کنترلی برد الکترونيکی
E25 يخ زدگی مبدل اصلی
E26 خطای عملکرد رله برد الکترونيکی

کد خطای پکیج لورچ (مدل آرتا-تک مبدل)

کد خطا مفهوم کد خطا
E1 انجام نشدن اشتعال
E2 عملکرد سوئيچ فشار هوا
E3 ترميستور سيستم گرمايش
E4 ترميستور آب مصرفی
E5 خطای مدولاتور شير گاز
E6 افزايش دمای آب سيستم گرمايشی
E7 خطای سوئيچ فشار هوا
E8 کاهش فشار آب سيستم گرمايش (کمتر از ۰/۴۵ بار)
E9 عملکرد کليد حرارتی حد
E10 خطای قفل اصلی
E12 خطای عملکرد رله برد الکترونيکی
E15 خطای موقت عملکرد سوئيچ فشار هوا
E16 خطای تنظيم پارامترها
E25 يخ زدگی مبدل اصلی

کد خطای پکیج تاچی مدلهای (تیپ C و D )

کد خطا مفهوم کد خطا
E1 نقص در تهويه-گونش صنعت
E2 سنسور گرمايش G18
E3 سنسور آبگرم بهداشتی G14
E4 فيوز حد
E5 مدار شير گاز (مدولار)
E6 نقص در احتراق
E7 نقص در شعله
E8 فشار گاز
E9 يخ زدگی
Eb وجود شعله پس از خاموش شدن
EC نقص برد الکترونيکی
EP گونش صنعت -کمبود آب

عیب یابی پکیج ایران رادیاتور -گونش صنعت

کد خطا مدل پکیج مفهوم کد خطا 
E1 CF & FF پرشرسوئيچ آب در وضعيت قطع می باشد.(مدار آن باز است )
E2 CF & FF عيب شعله يابی (يون) حين کار
E8 CF & FF ترموستات حدی ۱۰۵ °c قطع کرده است.(قطع است)
E10 CF نشت دود به محيط (ترموستات دودکش قطع است)
E12 & E30 & E99 CF & FF برد الکترونيک معيوب است. WWW.Gunashsanat.com
E31 CF & FF ترميستور مدار شوفاژ اشکال دارد.(اتصال کوتاه است)
E32 CF & FF ترميستور مدار شوفاژ اشکال دارد.(مدار آن باز است)

www.gunashsanat.com

E41 CF & FF ترميستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.(اتصال کوتاه است)
E42 CF & FF ترميستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.(مدار آن باز است)
E50 FF فن خاموش است اما پرشرسوئيچ هوا در وضعيت وصل می باشد.
E51 FF فن روشن است اما پرشرسوئيچ هوا در وضعيت قطع می باشد.
E81 CF & FF ترموستات حدی ۱۰۵ °c قطع کرده است ولی دمای اندازه گيری شده توسط ترميستور طبيعی است.
E91 CF & FF نوسان ولتاژ برق (بيشتر از ۲۶۰ ولت و کمتر از ۱۸۰ ولت)
AF CF & FF سيستم ضد يخ زدگی فعال می شود-گونش صنعت